P.tesi - Cuma - 8:00 - 18:00,
Mahmut Şevket Paşa Cad. No: 5Bakırköy - İstanbul

Dava Şartı Arabuluculuk Nedir

25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesine göre, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında ise arabuluculuk dava şartı değildir.

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartı getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; TTK’na madde 5/A eklenerek, TTK’nun 4. maddesinde belirtilen davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğu getirilerek, bahsi geçen uyuşmazlık hallerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olunması dava şartı olarak düzenlenmiştir.

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cuma - 8:00 - 18:00

Telefon

0212 574 24 70

E-Posta

info@alteram.com.tr

E-Bülten

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültene abone olunuz.

Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi 2022 Tüm Hakları Saklıdır