P.tesi - Cuma - 8:00 - 18:00,
Mahmut Şevket Paşa Cad. No: 5Bakırköy - İstanbul

İŞ GÖREMEZLİK VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA (AKTÜERYA) NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI :

– Katılımcıların, iş kazalarından, trafik kazalarından ve haksız fiilden kaynaklanan, iş göremezlik ve destekten yoksun kalma zararlarına ilişkin davaları en iyi şekilde takip edecek, aktüerya hesaplamaları yapabilecek temel bilgiye sahip olması.

EĞİTİM ve KATILIM ŞARTLARI :

– Eğitim programı, 50’şer dakikalık, toplam 32 ders saatinden oluşmaktadır. Eğitimin en az 24 saatine katılım zorunlu olup, 8 saatten daha fazla devamsızlık yapılması halinde sertifika verilmeyecektir.

– Program sadece hukukçuların katılımına açıktır. Katılımcı sayısı 24 kişiyle sınırlıdır. Eğitim notları ve örnek hesap tabloları taşınabilir bellekler içerisinde verilecektir.

– Eğitim katılım bedeli : 1.800,00-TL(KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI :

Seminer Tarih ve Saatleri : 29.11.2019 13:00-21:00
30.11.2019 09:30-18:30
01.12.2019 09:30-18:30
02.12.2019 10:00-18:00

Seminer Yeri :Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
Mahmut Şevket Paşa Cad. No:5 Yeşilköy-Bakırköy İstanbul

Eğitimciler : Av. Alpaslan ÖZARSLAN
Av. Hakan ERDEM

Eğitimin kapsamı :

Cismani zarar tanımı ve türleri,
-Beden tamlığının ihlaline dayalı geçici iş göremezlik zararı
-Beden tamlığının ihlaline dayalı sürekli iş göremezlik zararı
-Destekten yoksun kalma zararı
Zarar hesabına esas hesap unsurlar
-Aktüerya hesap yönteminin belirlenmesi,
-Aktüerya hesabı için gerekli doneler (yaş, bakiye ömür ömür, hak sahibi, pay vs)
-Progresif Rant yöntemi ve uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar
İş kazaları / Adi Haksız Fiiller hesap örnekleri ve çözümler
İş kazaları yönünden Yargıtay Uygulamaları,
İş kazası tesbiti / Sürekli ve Geçici İş Göremezlik Zararı / Bakıcı Gideri /
Zarardan indirilmesi gereken unsurlar
-Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant yöntemi ve uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar
-Aktüerya hesap yöntemlerinin karşılaştırmalı uygulaması
-Hesap dönemleri
-Bilenen dönem
-Bilinmeyen dönem
-Aktif dönem
-Pasif dönem
Trafik kazalarında iş göremezlik ve destek tazminatı hesap unsurları
Aktüerya hesap yönteminin ve hesaba ilişkin verilerin belirlenmesi
ZMMS Genel şartlarında 01.06.2015 tarihinde yapılan değişiklikler
PMF 1931 – %10 artırım ve %10 ıskonto uygulamasına dayalı tazminat hesaplamaları
TRH 2010 – 1,8 teknik faize dayalı tazminat hesaplamaları
Örnek olaylara ilişkin raporların incelenmesi ve uygulamalı çözümler

KAYIT FORMU

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cuma - 8:00 - 18:00

Telefon

0212 574 24 70

E-Posta

info@alteram.com.tr

E-Bülten

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültene abone olunuz.

Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi 2021 Tüm Hakları Saklıdır