İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Programın Amacı

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Katılımcılar
İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Süresi / Ücreti
Eğitim toplam süresi 36 saattir.

Eğitim Ücreti 1.620.- TL’dir (KDV Dahil).

Kesin Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartı’nın aslı ve fotokopisi
Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi
1 Adet vesikalık resim

Eğitim İçeriği

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Teori Eğitimi Konuları
İş Hukukunda Arabuluculuk
İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
İş Hukukunun Temel Kavramları
İş Sözleşmesi Ve Türleri
İşçinin Borçları
İşverenin Borçları
İşçi Ücreti ve Ekleri
Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma
Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Diğer İzin Ve Tatiller
İşçi Ve İşveren Alacaklarına Uygulanacak Faiz Çeşitleri
İşçi Ve İşveren Alacaklarında Uygulanacak Kesintiler
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
İşe İade ve Sonuçları
İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
Sendikal Güvenceler
Toplu İş Sözleşmesi

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Eğitimi Konuları
– Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
– Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
– Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
– Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
– Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’na Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
– Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
– UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması
– Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
– Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

Eğitim Koordinatörlüğü
Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi
Av. Arb. Çağlayan ORHANER DÜNDAR
Açık Adres: Yeşilköy Mah. Mahmut Şevket Paşa Cad. No: 5 Bakırköy-İstanbul
e-mail: caglayandundar@alteram.com.tr
İletişim telefonu: 0530 5987264

Çalışma Saatleri

P.tesi - Cuma - 8:00 - 18:00

Telefon

0212 574 24 70

E-Posta

info@alteram.com.tr

E-Bülten

Yeniliklerden haberdar olmak için e-bültene abone olunuz.

Alteram Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi 2021 Tüm Hakları Saklıdır